เรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น เริ่มต้นอย่างไร?

เรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น เริ่มต้นอย่างไร

     การเรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเข้มงวดในด้านการทำวิจัยมาก แต่หากเรียนจบแล้ว เส้นทางในด้านการงานและด้านวิชาการจะเปิดกว้างขึ้นมาก ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพและคอนเนกชั่นที่มีไปทั่วโลก อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายที่น่าสนใจในการมาเรียนต่อระดับปริญญาเอก

     บทความนี้ พี่ TUTOR VIP จะมาแนะนำกันว่าการเรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นมีจุดเด่น และวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

เรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น ดีอย่างไร

เรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น ดีอย่างไร?

    การเรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น มีข้อดี เช่น 

 

 1. หลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ: มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการทำวิจัย อีกทั้งยังมีหลักสูตรปริญญาเอกที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 2. ได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น: แม้จะมีหลักสูตรปริญญาเอกหลายหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ในบางหลักสูตรก็มีการจัดการสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมให้ด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีในการได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษาโดยตรง
 3. ได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนประเทศใด การได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นจะทำให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรม, ภาษา และธรรมเนียมต่าง ๆ ของญี่ปุ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาได้โดยตรง
 4. สังคมที่ปลอดภัย: ญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และนิสัยของผู้คนที่ค่อนข้างเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ทำให้ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติ
 5. ทุนการศึกษา: มีสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นที่สนับสนุนทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก
 6. โอกาสในการทำงานวิจัย: ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่งานวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก โอกาสในการเข้าถึงทุนและทรัพยากรในการทำงานวิจัยจึงมีมากไปด้วย หากได้เรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น
 7. คอนเนกชั่นที่แข็งแกร่ง: ญี่ปุ่นมีสายสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาเอกในญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก อาทิ การทำวิจัยร่วมกันกับนักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ในแขนงที่สนใจ
 8. โอกาสในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ: ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังมีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก การจบการศึกษาป.เอกจากญี่ปุ่น จึงเป็นใบเบิกทางที่ดีในการได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลกทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

เป็นต้น

เรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

    การเตรียมตัวเรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น มีหลากหลายขั้นตอน ดังนี้


 • หาหัวข้อวิจัยที่สนใจ

การเรียนระดับปริญญาเอกในญี่ปุ่นให้ความสำคัญในเรื่องการทำวิจัยเป็นอย่างมาก จึงควรคิดหัวข้อวิจัยที่ตนสนใจมาก่อน โดยอาจต่อยอดจากหัวข้อวิจัยที่เคยทำเมื่อเรียนปริญญาโทด้วยได้ เพื่อให้การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและการสมัครเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น


 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจ 

ศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ตรงจุดก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น


 • สมัครเรียน และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้ว ต้องทำการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท, วิทยานิพนธ์ที่ทำตอนเรียนปริญญาโท, คะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นต้น  • ยื่นขอวีซ่า 

เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้องนำใบตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก (COE) เพื่อใช้ในการยื่นขอ Student Visa ต่อไป โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่เว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นระบุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


 • ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเป็นหลัก แม้จะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษก็ควรมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณ N4  ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่น


 • ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

การรู้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะช่วยให้ปรับตัวกับวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างได้ง่ายและมีความสุขมากขึ้น จึงควรศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาบ้างก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น


 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษาและสถานทูตอยู่เสมอ

หมั่นติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน เพื่อให้ทราบเกณฑ์การคัดเลือกที่อาจมีการปรับเปลี่ยน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต โดยใช้ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือเพจในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

เรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง

ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง?

    การเข้าศึกษาต่อปริญญาเอกในญี่ปุ่น มีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักจะมีเกณฑ์ดังนี้

 

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท: โดยเอกสารต้องออกโดยสถาบันการศึกษา และเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น 
 2. คะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT): ที่มีผลผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด หากเรียนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยมากมักกำหนดที่ระดับ N1 หรือN2 อย่างไรก็ตามบางหลักสูตรอาจไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแต่ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษแทน (ส่วนมากรับผล TOEFL และ IELTS)
 3. เขียนแผนการวิจัย: เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสมัครเรียนในระดับปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น เนื่องจากจะเป็นจุดที่อาจารย์ และสถานศึกษาใช้พิจารณาเป็นหลักว่าจะรับเราเข้าศึกษาหรือไม่
 4. การสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยโดยตรง: มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมักมีการจัดการสอบแยกขึ้นมาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งวิธีการคัดเลือกจะแตกต่างกันออกไปตามสาขา และสถาบันการศึกษา เช่น บางแห่งอาจใช้การสอบวัดความรู้, การสอบสัมภาษณ์, การเขียนเรียงความ หรือการวัดความถนัดอื่น ๆ เป็นต้น

 

     อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยอาจต้องการเอกสารอื่น ๆ ด้วย โดยสามารถตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้จากช่องทางของสถาบันการศึกษาที่สนใจได้โดยตรง

เรียนต่อป.เอกที่ญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร?

     ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นจะแบ่งเป็น 2 ก้อนใหญ่ ๆ คือค่าแรกเข้า และค่าเล่าเรียน ซึ่งค่าแรกเข้าจะจ่ายเฉพาะในปีการศึกษาแรก

     โดยค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปตลอดหลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี สำหรับมหาวิทยาลัยรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,844,400 เยน หรือ 448,836 บาท แบ่งเป็น

 • ค่าแรกเข้า 282,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน 520,800 เยน/ปีการศึกษา

ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามาก

    ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ โดยค่าใช้จ่ายจะยังไม่รวม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


ที่มา: The University of Tokyo

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังสนใจไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะ

    ส่วนใครที่กำลังมองหาที่ติวภาษาญี่ปุ่น หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็มาปรึกษาพี่ TUTOR VIP ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ


   บทความต่อไป TUTOR VIP จะมาแนะนำอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

 

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

 

สนใจเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/
 

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save