เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เคมี

รับสอนพิเศษเคมี ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาเคมี ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level เคมี (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานเคมีก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เคมี

รับสอนพิเศษเคมี ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาเคมี ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level เคมี (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานเคมีก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
เคมี

รับสอนพิเศษเคมี ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาเคมี ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level เคมี (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานเคมีก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

วิชาเคมี คืออะไร ?

เคมี หรือ เคมีวิทยา (chemistry) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของสสาร โดยไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมี แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณสมบัติของสสารอีกด้วย การศึกษาทางด้านเคมีเน้นไปที่อะตอมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอมกับอะตอม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของพันธะเคมี

เคมีมักจะถูกเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ศูนย์กลาง เนื่องจากวิชาเคมีนั้นเชื่อมต่อวิทยาศาสตร์อื่นๆเข้าด้วยกันอย่างเช่นฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือแม้แต่ธรณีศาสตร์ เคมีนำทางศาสตร์จำเพาะย่อยๆมากมายซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะเหลื่อมล้ำกับวิทยาศาสตร์อื่นๆในอัตราที่ถือว่ามากทีเดียว อย่างไรก็ตามศาสตร์จำเพาะย่อยนั้นถือว่ามีความสำคัญทางเคมีอย่างมากเฉกเช่นการผลิตและทดสอบวัตถุที่แข็งแรง การผลิตยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ และรวมไปถึงกำหนดขั้นตอนการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์

เรียนเคมีแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

เคมี เป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในได้หลากหลายสาขาอาชีพและหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น สาขาการเกษตร อาหาร การแพทย์ เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก มีตัวอย่างเช่น

 • Nanotechnologist
 • วิศวกรเคมี
 • นักเคมีน้ำ
 • นักพิษวิทยา
 • นักเคมีการจัดการวัสดุอันตราย
 • นักธรณีเคมี
 • นักเคมีวิเคราะห์
 • นักเคมีวิจัย
 • เภสัชกร
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • นักชีวเคมี (Biochemists)
 • นักธรณีวิทยาปิโตเลียม

และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://worldscholarshipforum.com/th/careers-in-chemistry-that-are-marketable/

เรียนเคมี ยากไหม ?

การเรียนวิชาเคมีนั้นจำเป็นต้องใช้ทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ การคำนวณ และการท่องจำ ซึ่งจะต้องจำข้อมูลธาตุในตารางธาตุและต้องรู้สูตรคำนวณโมเลกุลต่างๆ อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นวิชาที่ยากพอสมควร ซึ่งถ้าได้ทำการทดลองบ่อยๆในห้องแลปก็สามารถช่วยให้เรียนวิชานี้ได้เข้าใจมากขึ้น

เรียนพิเศษเคมีกับ TUTOR-VIP

ได้เรียนเคมีแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ มากประสบการณ์

เรียนปรับพื้นฐาน ติวเพิ่มเกรด ติวสอบแข่งขัน ติวสอบเข้าวิชาเคมี

เลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบออนไลน์ ที่บ้าน หรือร้านกาแฟ

เลือกวันเวลาเรียนได้อิสระ อยากเรียนเวลาไหน หรือ กี่วันต่อสัปดาห์กำหนดเองได้หมด

เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้ตลอด ให้เน้นจุดที่ไม่เข้าใจได้ ติวเตอร์ใจดีเป็นกันเอง

มีตัวเลือกติวเตอร์หลากหลาย เลือกเองได้ ถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที

 

สมัครเรียนพิเศษเคมีตัวต่อตัว ติวสอบเข้า สอนที่บ้าน หรือ ออนไลน์