เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ฟิสิกส์

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level ฟิสิกส์ (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

สอบถามข้อมูล

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ฟิสิกส์

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level ฟิสิกส์ (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

สอบถามข้อมูล


เรียนพิเศษตัวต่อตัว

ฟิสิกส์

รับสอนพิเศษฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level ฟิสิกส์ (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

สอบถามข้อมูล

วิชาฟิสิกส์ คืออะไร ?

วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์สาขาธรรมชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสสาร เช่น การเคลื่อนที่ของสสาร นิสัยของสสารรวมถึงกาล-อวกาศ และเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและแรง เช่น สนาม และคลื่นฟิสิกส์เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานที่สุดของวิทยาศาสตร์ โดยเป้าหมายคือการศึกษาว่า “จักรวาลทำงานอย่างไร”

เรียนฟิสิกส์แล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

ฟิสิกส์ เป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในได้หลากหลายอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่าง โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ก็ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ การพัฒนาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ก็ใช้ความรู้ทางอุณหพลศาสตร์เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ตลาดยังมีความต้องการนักฟิสิกส์เป็นจำนวนมาก มีตัวอย่างอาชีพดังนี้

 • นักฟิสิกส์นิวเคลียร์
 • นักดาราศาสตร์
 • นักวัสดุศาสตร์
 • นักอุตุนิยมวิทยา
 • นักวิทยาศาสตร์การคำนวณ
 • วิศวกรเลเซอร์
 • วิศวกรแสง
 • นักเขียนด้านเทคนิค
 • ตัวดำเนินการเร่ง
 • ครูสอนฟิสิกส์
 • นักวิเคราะห์วิจัยเชิงปริมาณ
 • นักวิเคราะห์นโยบายพลังงาน
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์

และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://worldscholarshipforum.com/th/careers-in-physics/

เรียนฟิสิกส์ ยากไหม ?

วิชาฟิสิกส์ถือว่ามีความยากในระดับนึงเพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์มาผสมกับส่วนของวิทยาศาสตร์ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการคำนวณ คนถนัดวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเก่งฟิสิกส์ด้วยเช่นกัน วิชาฟิสิกส์จึงเป็นวิชาที่ต้องใช้เทคนิค ใช้สูตรลัด ซึ่งถ้าใครมีเทคนิคและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็จะพัฒนาได้มากกว่าคนอื่นๆแน่นอน

เรียนพิเศษฟิสิกส์กับ TUTOR-VIP

ได้เรียนฟิสิกส์แบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ มากประสบการณ์

เรียนปรับพื้นฐาน ติวเพิ่มเกรด ติวสอบแข่งขัน ติวสอบเข้าวิชาฟิสิกส์

เลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบออนไลน์ ที่บ้าน หรือร้านกาแฟ

เลือกวันเวลาเรียนได้อิสระ อยากเรียนเวลาไหน หรือ กี่วันต่อสัปดาห์กำหนดเองได้หมด

เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้ตลอด ให้เน้นจุดที่ไม่เข้าใจได้ ติวเตอร์ใจดีเป็นกันเอง

มีตัวเลือกติวเตอร์หลากหลาย เลือกเองได้ ถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที

 

สมัครเรียนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัว ติวสอบเข้า สอนที่บ้าน หรือ ออนไลน์

สอบถามข้อมูล