เตรียมอนุบาล,อนุบาล

หลักสูตรไทย | EP | Inter

หาติวเตอร์สอนพิเศษวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย phonics ฝึกพูด อ่าน เขียน เชาว์ปัญญา กีฬา การบ้านทั่วไป เตรียมสอบเข้าป.1 ติวสอบเข้าสาธิต เเละวิชาอื่นๆ

ประถมศึกษา

หลักสูตรไทย | EP | Inter

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ สอนการบ้านทั่วไป ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน  จินตคณิต คอมพิวเตอร์ ดนตรี หาติวเตอร์ติวเพิ่มเกรด ทบทวนเตรียมสอบ การบ้าน สอบเเข่งขัน สอบ O-NET เเละวิชาอื่นๆ

มัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรไทย | EP | Inter

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ การบ้านทั่วไป เพิ่มเกรด ทบทวนเตรียมสอบ สอบแข่งขัน หาติวเตอร์ติวสอบเข้าม.4 เเละวิชาอื่นๆ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรไทย | EP | Inter

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี การบ้านทั่วไป เตรียมสอบ GAT PAT, TCAS, O-NET, CU-TEP, TU-GET, IGCSE, CU-AAT, CU-BEST, SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS,
A-level 9 วิชาสามัญ หาติวเตอร์ติวสอบรับตรง และวิชาอื่นๆ

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรไทย | Inter

สถิติ แคลคูลัส drawing เคมี ฟิสิกส์ ชีวะวิทยา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย CU-Best ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น การออกแบบ การตลาด TOEIC TOEFL IELTS
หาติวเตอร์ วิชาเฉพาะทาง และวิชาอื่นๆ

บุคคลทั่วไป

ภาษาต่างประเทศ | ติวสอบเฉพาะทาง

หาติวเตอร์สอน TOEIC, TOEFL, IELTS ภาษาไทยชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น สเปน อาหรับ คอมพิวเตอร์ การทำบัญชี ดนตรี กิฬา ทักษะอาชีพ วิชาในองค์กรนั้นๆ และวิชาอื่นๆ