เรียนพิเศษ อนุบาล TUTOR VIP

เตรียมอนุบาล – อนุบาล

หาติวเตอร์สอนพิเศษวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย phonics ฝึกพูด อ่าน เขียน เชาว์ปัญญา กีฬา การบ้านทั่วไป เตรียมสอบเข้าป.1 ติวสอบเข้าสาธิต เเละวิชาอื่นๆ

เรียนพิเศษ ประถม TUTOR VIP

ประถมศึกษา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ สอนการบ้านทั่วไป ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน  จินตคณิต คอมพิวเตอร์ ดนตรี หาติวเตอร์ติวเพิ่มเกรด ทบทวนเตรียมสอบ การบ้าน สอบเเข่งขัน สอบ O-NET เเละวิชาอื่นๆ

เรียนพิเศษ ม.ต้น TUTOR VIP

มัธยมศึกษาตอนต้น

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ การบ้านทั่วไป เพิ่มเกรด ทบทวนเตรียมสอบ สอบแข่งขัน หาติวเตอร์ติวสอบเข้าม.4 เเละวิชาอื่นๆ

เรียนพิเศษ ม.ปลาย TUTOR VIP

มัธยมศึกษาตอนปลาย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี การบ้านทั่วไป เตรียมสอบ GAT PAT, TCAS, O-NET, CU-TEP, TU-GET, IGCSE, CU-AAT, CU-BEST, SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS,
A-level 9 วิชาสามัญ หาติวเตอร์ติวสอบรับตรง และวิชาอื่นๆ

เรียนพิเศษ มหาวิทยาลัย TUTOR VIP

มหาวิทยาลัย

สถิติ แคลคูลัส drawing เคมี ฟิสิกส์ ชีวะวิทยา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย CU-Best ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น การออกแบบ การตลาด TOEIC TOEFL IELTS
หาติวเตอร์ วิชาเฉพาะทาง และวิชาอื่นๆ

เรียนพิเศษ บุคคลทั่วไป TUTOR VIP

บุคคลทั่วไป

หาติวเตอร์สอน TOEIC, TOEFL, IELTS ภาษาไทยชาวต่างชาติ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น สเปน อาหรับ คอมพิวเตอร์ การทำบัญชี ดนตรี กิฬา ทักษะอาชีพ วิชาในองค์กรนั้นๆ และวิชาอื่นๆ