เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ชีวะ / ชีววิทยา

รับสอนพิเศษชีวะ ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาชีวะ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level ชีวะ (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานชีวะก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ชีวะ / ชีววิทยา

รับสอนพิเศษชีวะ ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาชีวะ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level ชีวะ (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานชีวะก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ชีวะ / ชีววิทยา

รับสอนพิเศษชีวะ ทุกระดับชั้น ปูพื้นฐานวิชาชีวะ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level ชีวะ (9 วิชาสามัญ) ปรับพื้นฐานชีวะก่อนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

วิชาชีวะ คืออะไร ?

วิชาชีวะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล ในสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งจะศึกษาในส่วนโครงสร้าง การทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิด วิวัฒนาการ การกระจายพันธุ์ และอนุกรมวิธาน โดยมีชื่อเต็มว่า ชีววิทยา (Biology) มาจากภาษากรีก คือคำว่า “bios” แปลว่า สิ่งมีชีวิต และ “logos” แปลว่า วิชา หรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล

เรียนชีวะแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

ชีววิทยาเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตทุกชีวิตในระบบนิเวศเลยก็ว่าได้ ซึ่งนักชีววิทยาจะสามารถศึกษาและแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร อาหารและปัญหาอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เช่นปัญหาโรคระบาด Covid-19 ในปี 2020 ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทั่วโลก นักจุลชีววิทยาก็พยายามศึกษาและคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ได้ในที่สุด นอกจากนักชีววิทยาแล้วก็ยังมีตัวอย่างอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดดังนี้

  • นักชีววิทยา
  • ช่างเทคนิคชีวภาพ
  • นักชีวเคมี
  • นักชีวฟิสิกส์
  • นักสัตววิทยา
  • นักจุลชีววิทยา
  • นักวิทยาศาสตร์วิจัย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • นักชีววิทยาสัตว์ป่า
  • การศึกษาสุขภาพ
  • ตัวแทนขายยา / เวชภัณฑ์

และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://worldscholarshipforum.com/th/biology-careers/

เรียนชีวะ ยากไหม ?

สำหรับวิชาชีวะเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะการท่องจำค่อนข้างสูง มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ข้อสอบส่วนมากเน้นการท่องจำ แต่บางอย่างก็ต้องใช้หลักความเข้าใจในกระบวนการบ้างเป็นบางส่วน แต่ถ้าใครชอบการสำรวจ ศึกษาระบบนิเวศ พฤติกรรรมของสิ่งมีชีวิตเหมือนในสารคดีก็สามารถเรียนได้อย่างสนุกเลยล่ะ

เรียนพิเศษชีวะกับ TUTOR-VIP

ได้เรียนชีวะแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ มากประสบการณ์

เรียนปรับพื้นฐาน ติวเพิ่มเกรด ติวสอบแข่งขัน ติวสอบเข้าวิชาชีวะ

เลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบออนไลน์ ที่บ้าน หรือร้านกาแฟ

เลือกวันเวลาเรียนได้อิสระ อยากเรียนเวลาไหน หรือ กี่วันต่อสัปดาห์กำหนดเองได้หมด

เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้ตลอด ให้เน้นจุดที่ไม่เข้าใจได้ ติวเตอร์ใจดีเป็นกันเอง

มีตัวเลือกติวเตอร์หลากหลาย เลือกเองได้ ถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที

 

สมัครเรียนพิเศษชีวะตัวต่อตัว ติวสอบเข้า สอนที่บ้าน หรือ ออนไลน์