เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาญี่ปุ่น

รับสอนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว เรียนที่บ้าน เรียนออนไลน์ เรียนแบบกลุ่ม ทุกระดับชั้น ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ เรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่น รับติวสอบ JLPT ติวสอบ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น โดยครูสอนภาษาญี่ปุ่นมากประสบการณ์หรือเรียนจบจากประเทศญี่ปุ่น

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาญี่ปุ่น

รับสอนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว เรียนที่บ้าน เรียนออนไลน์ เรียนแบบกลุ่ม ทุกระดับชั้น ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ เรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่น รับติวสอบ JLPT ติวสอบ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น โดยครูสอนภาษาญี่ปุ่นมากประสบการณ์หรือเรียนจบจากประเทศญี่ปุ่น

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาญี่ปุ่น

รับสอนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว เรียนที่บ้าน เรียนออนไลน์ เรียนแบบกลุ่ม ทุกระดับชั้น ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ เรียนสนทนาภาษาญี่ปุ่น รับติวสอบ JLPT ติวสอบ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น โดยครูสอนภาษาญี่ปุ่นมากประสบการณ์หรือเรียนจบจากประเทศญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นดีอย่างไร?

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาษาญี่ปุ่น เป็นตัวเลือกภาษาที่ 3 ในใจของใครหลายๆคน บางคนก็อยากไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะด้วยความน่ารักของวัฒนธรรม อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือบางคนก็อยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นภาษายอดนิยมอีกภาษาหนึ่งของคนไทย

เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน

การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน จะปูพื้นฐานให้รู้จักกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ จดจำรูปตัวอักษร รูปแบบการอ่าน คำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเราในชีวิตประจำวัน ประโยคแนะนำตัว ประโยคสนทนาพื้นฐาน

เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง จะเรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้น คำที่ไม่ค่อยคุ้นเคย การฝึกรูปแบบไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น การฝึกอ่านบทความ การฟังจับใจความ ฝึกสนทนาโต้ตอบได้

เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สามารถใช้ทักษะทั้ง 4 อย่าง การฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว รู้จักคำศัพท์เฉพาะทางในสายงาน สามารถติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้ การจับใจความสำคัญ การเขียนจดหมายทางการ การสื่อสารด้วยสำเนียงและความเร็วที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบแข่งขัน

การจดจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรคันจิ รูปแบบไวยากรณ์ที่ถูกต้อง การใช้ภาษาในการสื่อสารในประโยคต่างๆ การอ่านบทความเพื่อจับใจความสำคัญและวิเคราะห์เชื่อมโยง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และสังคมญี่ปุ่น

ควรเตรียมตัวเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรดี?

1. ตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

เริ่มแรกในการเรียนภาษาญี่ปุ่น เราควรตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการเรียนไปเพื่ออะไร เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการดูอนิเมะญี่ปุ่น หรือ เพื่อการทำงาน จะทำให้เราสามารถวางแผนได้ว่าควรที่จะพัฒนาทักษะไปในทิศทางไหนให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานเพื่อเป้าหมายของเราได้

2. เริ่มด้วยการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

การเรียนภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานด้านตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ รวมไปถึง ตัวคันจิ ที่คล้ายคลึงกับภาษาจีน ควรเริ่มจากการจำตัวอักษรให้แม่นยำ รูปแบบการเขียน การอ่าน การฟัง และการออกเสียง ซึ่งนำไปสู่การใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงขึ้นและเรียนไวยากรณ์ต่อไปได้

3. ท่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ

เริ่มจากคำศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันรอบตัวเรา จากนั้นจึงฝึกจดจำคำศัพท์ที่เป็นตัวคันจิที่เป็นตัวอักษรจีน ซึ่งคันจิ 1 ตัว จะหมายถึง 1 ความหมาย เมื่อมีคลังคำศัพท์พื้นฐานเพียงพอแล้วก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางในสายงานของเราต่อไป

4. การฝึกฝน สำคัญที่สุด

ต่อให้เรามีพื้นฐานที่ดี คลังคำศัพท์ที่เยอะแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้นำออกมาใช้งานเลยความรู้เหล่านั้นก็จะค่อยๆ หายไป ดังนั้นควรหาโอกาสในการฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ เช่น การการดูสื่อต่างๆ อย่าง ภาพยนตร์ อนิเมะ โดยไม่มีซับไทย หรือการหาเพื่อนๆ หรือครูที่สามารถฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัวได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับการใช้ภาษาญี่ปุ่นของเราได้ดีทีเดียว

5. ลองลุยสนามสอบ JLPT สักครั้ง

เมื่อเรามีการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะหนึ่งแล้ว การลองลุยสนามสอบเพื่อวัดระดับภาษาญี่ปุ่นของเราก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยในการเพิ่มความมั่นใจ พร้อมทั้งการพัฒนาในพาร์ทที่เรายังทำได้ไม่ดีพอ โดยศึกษาข้อมูลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้ ที่นี่

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นกับ TUTOR-VIP

ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ มากประสบการณ์

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ สามารถเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับเจ้าของภาษา

เลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบออนไลน์ ที่บ้าน หรือตามร้านกาแฟ

เลือกวันเวลาเรียนได้อิสระ อยากเรียนเวลาไหน หรือ กี่วันต่อสัปดาห์กำหนดเองได้หมด

เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้ตลอด ให้เน้นจุดที่ไม่เข้าใจได้ ติวเตอร์ใจดีเป็นกันเอง

มีตัวเลือกติวเตอร์หลากหลาย เลือกเองได้ ถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที

รีวิวจากนักเรียนภาษาญี่ปุ่นของเรา