ตัวอย่างติวเตอร์ภาษาจีน


ติวเตอร์ขวัญ

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
คณะ ศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


ติวเตอร์แพรว

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ


ติวเตอร์แบม

การศึกษา : ปริญญาตรี
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาจีนศึกษา


ติวเตอร์จิ๋ม

การศึกษา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม


ติวเตอร์SEA

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย ศิลปาการ
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา การสอนภาษาจีน

การศึกษา : ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย Dalian University of Technology
คณะ MBA
สาขา marketing


ติวเตอร์April

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย Yunnan Normal
คณะ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน


ติวเตอร์โอทอป

การศึกษา : ปริญญาตรี
คะเเนน HSK 5 (221 คะเเนน)
คะเเนน HSKK กลาง (71 คะเเนน)


ติวเตอร์ฝน

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาลัยนานาชาติจีน
สาขา จีนธุรกิจ

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย guangdong university of foreign studies
สาขา จีนธุรกิจติวเตอร์ใหม่

การศึกษา : ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ รัฐศาสตร์
สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ติวเตอร์เอิน

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
สาขา ภาษาเเละวัฒนธรรมจีน

ตัวอย่างติวเตอร์ภาษาเกาหลี


ติวเตอร์ดรีม

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์
สาขา ภาษาเกาหลี


ติวเตอร์ไหม

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา วิชาเอกภาษาเกาหลี

ตัวอย่างติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น


ติวเตอร์ยูกิ

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะ สังคมศาสตร์
สาขา รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ติวเตอร์กอล์ฟ

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะ มนุษย์ศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ


ติวเตอร์แจน

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ อักษรศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส


ติวเตอร์บอย

การศึกษา : ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ อักษรศาสตร์
สาขา วิชาเอก สารนิเทศศึกษา
สาขา วิชาโท ภาษาอังกฤษ
และ ภาษาฝรั่งเศส

 

ตัวอย่างติวเตอร์ภาษาเยอรมัน


ติวเตอร์กอล์ฟ

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะ มนุษย์ศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ตัวอย่างติวเตอร์ภาษาอื่นๆ


ติวเตอร์เอิร์น

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขา Design business technology and management

ภาษาที่สอน : ภาษาอิตาลี


ติวเตอร์อดัม

การศึกษา : ปริญญาตรี 
Anadolu University
คณะ tourism and hotel management
สาขา tourism and hotel management

ภาษาที่สอน : ภาษาตุรกี


ติวเตอร์อัน

การศึกษา : ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ มนุษยศาสตร์
สาขา ภาษาไทย

การศึกษา : ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ โบราณคดี
สาขา สันสกฤศึกษา

ภาษาที่สอน : ภาษาบาลี

รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษจำนวนมาก เรียนพิเศษตัวต่อตัว