ทักษะชีวิต
“สร้างได้”
ที่คู่ขนาน

สอบถาม & ปรึกษาเพื่อวางแผนอนาคต
  • หากลูกรักขาดความมั่นใจ
  • ไม่รับผิดชอบในตัวเอง
  • ติดมือถือ ไอแพด ไม่ยอมปล่อย
  • ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย
  • ไม่รู้จักการเห็นคุณค่าในตัวเอง
  • ไม่มีทักษะในการใช้ชีวิต
  • และไม่รู้จักการเอาตัวรอดในสังคม

โรงเรียนคู่ขนานพัฒนาพวกเขาได้ 👩🏻👦

กิจกรรมของครู

โดยกิจกรรมของครูที่ช่วยกระตุ้นเด็กๆ ได้ นั้นมีหลากหลายเลยค่ะ ❤️
• ตกลงหน้าที่ให้ชัดเจน และทำตารางกิจวัตร
• มีภารกิจในแต่สัปดาห์ที่ต่างกันออกไป ที่สำคัญคือ เด็กๆ จะรู้สึกสนุก พร้อมพิชิตภารกิจเหล่านั้น
• ทุกภารกิจ เด็กๆ จะได้เป็นคนคิด ตัดสินใจ วางแผนด้วยตัวเอง และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ภายในคลาส
• เมื่อสำเร็จภารกิจนั้น..ก็สามารถนำเสนอได้ด้วยความภาคภูมิใจ

.

โรงเรียนของเราสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก ครู และผู้ปกครอง ผ่านหลักสูตรที่ผลิตและพัฒนาจากแนวคิดพัฒนาการทางสมองระดับโลก โดยคุณครูผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษามานานกว่า 14 ปี 👍🏻
.
หนู ๆ จะได้ลงมือทำจริง โดยมีการดูแลจากคุณครูอย่างใกล้ชิด คอยกระตุ้นทักษะเฉพาะบุคคลผ่านกิจกรรมกลุ่ม และมีการวัดผลที่จับต้องได้ รายงานให้ผู้ปกครองทุกครั้งที่มาเรียน พร้อมแนะนำเทคนิคการพัฒนาลูกแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริง ให้พ่อแม่นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเมื่ออยู่ที่บ้าน
.
ผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของเจ้าตัวน้อยได้แน่นอน

บทความจากโรงเรียนคู่ขนาน

ลูกติดมือถือ เสี่ยงเป็นเด็กมีปัญหา พัฒนาการถดถอย !!

ทำอย่างไร ให้ลูกติดมือถือน้อยลง? โรงเรียนคู่ขนานมีคำตอบค่ะ

สอบถาม & ปรึกษาเพื่อวางแผนอนาคตที่ดีให้ลูกรักของคุณฟรี

คลิก แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่สนใจโรงเรียนคู่ขนาน

แบบฟอร์มลงทะเบียน