เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาจีน

รับสอนภาษาจีน แบบออนไลน์ตัวต่อตัว แบบกลุ่ม เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว ทุกระดับชั้น เริ่มเรียนพิเศษภาษาจีนได้ตั้งแต่พื้นฐาน รับติวสอบ HSK ติวสอบ HSKK ติวสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน เรียนสนทนาจีน โดยครูมากประสบการณ์ ไม่มีพื้นฐานก็เริ่มเรียนได้

สอบถามข้อมูล

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาจีน

รับสอนภาษาจีน แบบออนไลน์ แบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม ทุกระดับชั้น เริ่มเรียนได้ตั้งแต่พื้นฐาน รับติวสอบ HSK/HSKK ติวสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน เรียนสนทนาจีน โดยครูมากประสบการณ์ ไม่มีพื้นฐานก็เริ่มเรียนได้

สอบถามข้อมูล

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาจีน

รับสอนภาษาจีน แบบออนไลน์ แบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม ทุกระดับชั้น เริ่มเรียนได้ตั้งแต่พื้นฐาน รับติวสอบ HSK/HSKK ติวสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน เรียนสนทนาจีน โดยครูมากประสบการณ์ ไม่มีพื้นฐานก็เริ่มเรียนได้

สอบถามข้อมูล

ความสำคัญของภาษาจีน

ปัจจุบันภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากประเทศจีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก มีคนจีนเข้ามาในประเทศไทยมากมายไม่ว่าจะมาเพื่อการท่องเที่ยวหรือการทำธุรกิจ ทำให้ภาษาจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศไทย และทำให้การติดต่อธุรกิจในหลายๆบริษัท มีการใช้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น โดยถ้าบอกว่าในประเทศไทยมีภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าภาษาที่สามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นภาษาจีนแน่นอน ดังนั้นการเรียนภาษาจีนจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน และในอนาคต

เรียนภาษาจีนดีอย่างไร?

ภาษาจีนเป็นภาษาที่จะมีบทบาทต่อโลกอย่างมากในอนาคต ดังนั้นใครที่ได้เรียนภาษาจีน ย่อมมีโอกาสที่ดีอย่างมากในอนาคตอันใกล้ หลายๆธุรกิจในประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ดังนั้นหลายๆธุรกิจเริ่มมีความต้องการผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เข้าทำงาน หรือเราสามารถเรียนภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆได้ เนื่องจากแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้กันทั่วโลก แต่ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก โดยมีคนใช้มากกว่า 1 พันล้านคน ในหลายประเทศ เช่น  จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนได้ง่าย โดยถ้าหากตั้งใจอย่างเรียนจริงจังก็สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดีระดับหนึ่งแล้ว  เพราะไวยากรณ์จีนไม่ยาก ไม่ซับซ้อนเหมือนภาษาอังกฤษ และมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยอีกด้วย

รีวิวจากนักเรียนภาษาจีนของเรา

เรียนพิเศษภาษาจีน ติวสอบ HSK กับ TUTORVIP

การสอบ HSK คืออะไร ทำไมต้องสอบ

HSK ย่อมาจาก The Hanyu Shuiping Kaoshi  (汉语 水平 考试)  เป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยเป็นการสอบข้อเขียนที่ทดสอบทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน ดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) กระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน

การสอบ HSK เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เปรียบเสมือนการสอบ TOEFL และ IELTS ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การสอบเพื่อนำไปยื่นสมัครเรียนต่อ สอบชิงทุนการศึกษา สมัครงาน และอื่นๆ 

เรียนพิเศษภาษาจีน ติวสอบ HSK กับ TUTORVIP

ระดับการสอบ HSK

ปัจจุบันการสอบ HSK มีทั้งหมด 9 ระดับ (อัปเดตปี 2023) โดยเริ่มจาก ระดับ 1 (ง่ายสุด) ไปถึง ระดับ 9 (ยากสุด) โดยจะแบ่งเป็นพาร์ทฟัง พาร์ทอ่าน พาร์ทเขียน และ มีเวลาในการทำมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ

 

1. ภาษาจีนระดับต้น (初级)

HSK ระดับ 1 : ต้องเข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ การสอบระดับ 1 ไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้ภาษาจีน มักจะใช้เพื่อทดสอบความรู้ของตนเองเท่านั้น 

HSK ระดับ 2 : ต้องเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยส่วนมากผู้เรียนภาษาจีนมักจะเริ่มสอบที่ระดับ 2 หรือ 3 เป็นต้นไป 

HSK ระดับ 3 : ต้องสามารถใช้ภาษาจีนพูดติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การท่องเที่ยว หรือการทำงานขั้นพื้นฐานได้ โดยการสอบระดับนี้ใช้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบชิงทุนการศึกษาต่างๆ  

2. ภาษาจีนระดับกลาง(中级)

HSK ระดับ 4 : ต้องสามารถใช้ภาษาจีนพูดติดต่อสื่อสารได้ในวงกว้างกว่าระดับ 3 และสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว 

HSK ระดับ 5 : ต้องอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาจีนได้ รับชมหนังหรือซีรี่ส์จีนได้อย่างเข้าใจ และใช้ภาษาจีนในการพูดในที่สาธารณะได้ 

HSK ระดับ 6 : ต้องสามารถฟังและอ่านข่าวภาษาจีนได้อย่างแตกฉาน สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้แบบไม่ต้องมีสคริปต์ และสามารถเขียนภาษาจีนได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา

3. ภาษาจีนระดับสูง(高级)

HSK ระดับ 7-9 : จะใช้ข้อสอบแบบเดียวกัน ซึ่งเน้นการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาจีนที่มีเนื้อหาซับซ้อนทั้งในด้านการใช้ชีวิตในสังคม การวิจัยทางวิชาการและด้านอื่นๆ ได้อย่างมีระบบและมีมาตรฐาน สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  โดยแบบทดสอบได้ถูกออกแบบตาม “เกณฑ์มาตรฐานการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ” (ฉบับปี2021)  โดยแบบทดสอบ 1 ฉบับ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9   โดยจะประเมินระดับจากผลคะแนนสอบ ระดับ 9 ถือเป็นระดับที่สูงสุด

เรียนพิเศษภาษาจีน ติวสอบ HSKK กับ TUTORVIP

การสอบ HSKK คืออะไร

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด HSKK (Chinese Proficiency Speaking Test) แยกจากการสอบข้อเขียน HSK โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง

การสอบ HSKK ดีอย่างไร

1.ทราบระดับความสามารถภาษาจีนเพื่อวางแผนพัฒนาทักษะภาษาต่อไป
2.ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ
3.ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

ระดับการสอบ HSKK

ระดับต้น ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 1 และ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 200 คำเป็นอย่างน้อย

ระดับกลาง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 900 คำเป็นอย่างน้อย

ระดับสูง ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 5 และ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 3,000 คำเป็นอย่างน้อย

การสมัครสอบ HSK , สอบ HSKK

การสอบ HSK , สอบ HSKK มีจัดสอบเป็นประจำทุกเดือน โดยสามารถตรวจสอบรอบสอบและสถานที่สอบใกล้บ้านได้ที่

https://www.jimeithailand.com/การสอบ-hsk-hskk-69918.page

http://www.blcubangkok.com/detailblcubangkok.php?qno=1

สอบถามข้อมูล