เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษ

รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวทุกระดับชั้น หรือแบบกลุ่ม เรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ หรือที่บ้าน เลือกเวลาเรียนเองได้ รับสอนตั้งแต่พื้นฐาน Phonics เรียนเพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ เข้าม.1 / ม.4 / มหาลัย ติวGAT Eng / O-net / TOEIC / TOEFL / IELTS / IGCSE / A-Level รับสอนสนทนาภาษาอังกฤษวัยทำงาน บุคคลทั่วไป สอนโดยครูคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และครูต่างชาติ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษ

รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม เรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ หรือที่บ้าน เลือกเวลาเรียนเองได้ รับสอนตั้งแต่พื้นฐาน Phonics เรียนเพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ เข้าม.1 / ม.4 / มหาลัย ติวGAT Eng / O-net / TOEIC / TOEFL / IELTS / IGCSE / A-Level รับสอนสนทนาภาษาอังกฤษวัยทำงาน บุคคลทั่วไป สอนโดยครูคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และครูต่างชาติ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษ

รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม เรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ หรือที่บ้าน เลือกเวลาเรียนเองได้ รับสอนตั้งแต่พื้นฐาน Phonics เรียนเพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ เข้าม.1 / ม.4 / มหาลัย ติวGAT Eng / O-net / TOEIC / TOEFL / IELTS / IGCSE / A-Level รับสอนสนทนาภาษาอังกฤษวัยทำงาน บุคคลทั่วไป สอนโดยครูคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และครูต่างชาติ

ทำไมภาษาอังกฤษถึงสำคัญ ?

1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของโลก

ภาษาอังกฤษ คือภาษาที่เป็นทางการของโลก ใช้เป็นภาษาทางการมากกว่า 53 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นถ้าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เราก็สามารถสื่อสารกับคนในต่างประเทศได้เกือบจะทั่วโลก

2. ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

มีผู้คนมากกว่า 400ล้านคนทั่วโลก ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาหลักบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

3. ภาษาอังกฤษกับโอกาสทางการศึกษา

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเรียน เนื่องจากในปัจจุบันหลายๆมหาวิทยาลัย ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ภาษาอังกฤษกับโอกาสทางอาชีพ

ในการทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศและบริษัทต่างชาติเกือบทุกบริษัท ต่างก็มีการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานคือต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งทำให้ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีความได้เปรียบคนอื่นๆ

การเรียนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล จะเป็นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมสนุกๆ หรือสื่อการสอนที่มีความสร้างสรรค์ เช่น บัตรสัมผัส รูปภาพ นิทาน การวาดเขียน การร้องเพลง การเรียน Phonics เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักตัวอักษร คำศัพท์พื้นฐานใกล้ตัว

ระดับชั้นประถมศึกษา

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง การฟัง การเขียน ไวยากรณ์พื้นฐาน รวมไปถึงการท่องคำศัพท์ให้มากขึ้น เพื่อในการเตรียมสอบเข้า ม.1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นไปที่การเรียนเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น พัฒนาให้ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเตรียมพร้อมสำหรับเนื้อหาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเน้นการฝึกทำโจทย์ ฝึกทำข้อสอบ การท่องคำศัพท์ อ่านบทความ จับประเด็นสำคัญ การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ

ระดับชั้นมหาวิทยาลัย

ในระดับชั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเนื้อหาของรายวิชาสาขาเฉพาะทางมากขึ้น อาจจะเจอคำศัพท์ใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งมีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหา พร้อมทั้งการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาเพื่อใช้ในการทำงานเมื่อจบการศึกษา

ระดับบุคคลทั่วไป

ในระดับบุคคลทั่วไป หรือ วัยทำงาน จะเน้นไปที่ทักษะการใช้ภาษาในการทำงานจริง ซึ่งจะมีการทดสอบวัดระดับภาษาสำหรับการทำงานเช่น TOEIC หรือสำหรับการเรียนต่ออย่าง TOEFL, IELTS นอกจากนี้ยังสามารถสอบเพื่อนำผลคะแนนไปเพิ่มเงินเดือนได้อีกด้วย

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับ TUTOR-VIP

ได้เรียนภาษาภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ มากประสบการณ์

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ สามารถเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับเจ้าของภาษา

เลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบออนไลน์ ที่บ้าน หรือตามร้านกาแฟ

เลือกวันเวลาเรียนได้อิสระ อยากเรียนเวลาไหน หรือ กี่วันต่อสัปดาห์กำหนดเองได้หมด

เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้ตลอด ให้เน้นจุดที่ไม่เข้าใจได้ ติวเตอร์ใจดีเป็นกันเอง

มีตัวเลือกติวเตอร์หลากหลาย เลือกเองได้ ถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ