เรียนพิเศษตัวต่อตัว
วิทยาศาสตร์

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้าม.1, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (9 วิชาสามัญ) เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
วิทยาศาสตร์

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้าม.1, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (9 วิชาสามัญ) เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
วิทยาศาสตร์

รับสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ติวสอบ O-NET, ติวสอบเข้าม.1, ติวสอบเข้า ม.4 สายวิทย์-คณิต, TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (9 วิชาสามัญ) เรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม เรียนออนไลน์และที่บ้าน สอนโดยติวเตอร์มากประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

ทำไมถึงต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ?

การเรียนวิทยาศาสตร์แต่ละระดับชั้น

ระดับชั้นประถมศึกษา

โดยธรรมชาติของเด็กประถมนั้น จะมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ การเรียนวิทยาศาสตร์จึงส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ให้เกิดการตั้งคำถาม ความสงสัย ตลอดไปจนค้นพบคำตอบของคำถามเหล่านั้นได้ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการทดลอง สื่อการสอนรูปแบบการ์ตูนความรู้สนุกๆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

การเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมีความเข้มข้นและมีความซับซ้อนของเนื้อหา หลักการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมากขึ้น เนื้อหาจะถูกแบ่งย่อยออกเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ การเรียนเพื่อเพิ่มเกรด รวมไปถึงการฝึกทำโจทย์ การวิเคราะ์ปัญหาต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบเข้าม.4 และ สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระดับชั้นมหาวิทยาลัย

การเตรียมพร้อมการเรียนระดับมหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานความถนัดต่างๆในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ให้แม่นยำตรงตามสาขาวิชาที่เข้าเรียน การฝึกทำโจทย์ที่ยากขึ้น และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน ซึ่งจะสอนโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

นอกจากพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้ว วิทยาศาสตร์ยังแตกแขนงเป็นสาขาเฉพาะทางหลักๆได้อีก 3 สาขา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละสาขาวิชาได้ด้านล่างนี้

เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กับ TUTOR-VIP

ได้เรียนวิทยาศาสตร์แบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ มากประสบการณ์

เรียนปรับพื้นฐาน ติวเพิ่มเกรด ติวสอบเข้าทุกระดับชั้น

เลือกวันเวลาเรียนได้อิสระ อยากเรียนเวลาไหน หรือ กี่วันต่อสัปดาห์กำหนดเองได้หมด

เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้ตลอด ให้เน้นจุดที่ไม่เข้าใจได้ ติวเตอร์ใจดีเป็นกันเอง

มีตัวเลือกติวเตอร์หลากหลาย เลือกเองได้ ถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที


สมัครเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตัวต่อตัว ปูพื้นฐาน ติวสอบ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ