สมัครเป็นติวเตอร์กับเรา และรับ Referral Link เพื่อแชร์ให้กับเพื่อนของคุณ

สมัครติวเตอร์ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

การหา Referral Link ของผู้ใช้งาน

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะเข้าสู่หน้า Dashboard ของผู้ใช้งาน คลิกเลือก เมนู “แนะนำเพื่อน”

2. แบนเนอร์  ” ชวนเพื่อนมาเป็น TUTOR VIP ”  คลิกปุ่ม ‘คัดลอก’ ลิงก์หรือ copy ลิงก์
แล้วแชร์ให้กับเพื่อนของคุณได้เลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ต้องเป็นสมาชิกกับทาง Tutor-VIP
 2. ผู้เชิญจะได้รับ Referral link หลังจากสมัครบัญชีและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
 3. ผู้เชิญทำหน้าที่แนะนำรายชื่อ ติดต่อ ชักชวนลูกค้ามาใช้บริการกับ Tutor-VIP
 4. ผู้ถูกเชิญ สามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมได้ทุกเมื่อ ทาง Tutor-VIP ไม่จำเป็นต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกเชิญ ให้ผู้เชิญทราบ
 5. ผู้เชิญและผู้ถูกเชิญต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 6. ไม่จำกัดจำนวนเพื่อนที่คุณต้องการเชิญ


ผู้เชิญจะได้รับส่วนเเบ่งค่าเเนะนำจากงานที่ผู้ถูกชวน

 1. ผู้ถูกเชิญมีสถานะเป็นสมาชิกของ Tutor-VIP
 2. เมื่อผู้ถูกเชิญได้รับการยืนยันจากลูกค้าเเละชำระค่าใช้จ่ายในงานนั้นๆมาเสร็จสิ้นครบจำนวนเเล้ว 
 3. หากผู้ถูกเชิญมีการจ่ายเป็นงวดๆ ผู้เชิญจะได้รับส่วนเเบ่งเมื่อผู้ถูกเชิญชำระเงินงวดสุดท้ายเสร็จสิ้น หรือมีเหตุที่ทำให้การจ่ายเงินเป็นงวดๆต้องหยุดลง โดยผู้เชิญจะได้รับส่วนเเบ่งค่าเเนะนำเป็นจำนวนเงิน 50% ของที่ TutorVIP ได้รับ

หมายเหตุ จำนวนคนหมายถึง จำนวนผู้ถูกเชิญที่ได้รับงานจาก Tutor-VIP เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

  1. หากมีเหตุที่ทำให้ต้องมีการคืนค่าเเนะนำ ทาง Tutor-VIP จะต้องเป็นไปตามกฏระเบียบการคืนค่าเเนะนำของทาง Tutor-VIP โดย Tutor-VIP จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนค่าเเนะนำเพียง 50% ของจำนวนที่ต้องคืน ทางผู้ที่ได้รับส่วนเเบ่งต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ
  2. ผู้เชิญจะได้รับส่วนเเบ่งเป็นจำนวน 50% ของราคางานที่ตกลงในขั้นสุดท้าย 
  3. ผู้เชิญจะได้รับส่วนเเบ่งค่าเเนะนำในงานเเรกที่ผู้ถูกเชิญรับ งานรับ 1 ครั้งต่อ 1 ผู้ถูกเชิญ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ถูกเชิญ
  4. ส่วนเเบ่งค่าเเนะนำจะได้เฉพาะงานที่ต้องเดินทางไปสอนหรือให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ๆลูกค้าตกลง หากเป็นงานประเภทออนไลน์จะไม่ได้รับส่วนเเบ่งค่าเเนะนำเเละจะไม่ถูกนับรวมเป็นจำนวนครั้งของสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนเเบ่ง
  5. จำกัดมูลค่ารวมของส่วนเเบ่งค่าเเนะนำต่อ 1 ผู้ถูกเชิญอยู่ที่ 5000 บาท
  6. ผู้เชิญจะได้รับส่วนเเบ่งภายหลังจากผู้ถูกเชิญชำระเงินครบเเล้วเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อป้องกันกรณีการคืนค่าเเนะนำ
 1. ผู้ถูกเชิญต้องไม่เคยลงทะเบียนกับทาง Tutor-VIP มาก่อน
 2. ผู้ถูกเชิญต้องลงทะเบียนกับทาง Tutor-VIP ก่อนถึงจะสามารถรับงานเเละส่งคำเชิญของตนเองได้
 3. สามารถสอบถามการรับงานเเละดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website Tutor-vip.com,  LineOA, Page Facebook, Line Openchat  
 1. Tutor-VIP ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้ หรือยกเลิกการใช้โค้ดส่วนลด หากพบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอันตราย การทุจริต หรือการละเมิดเงื่อนไขการบริการของ Tutor-VIP

 2. Tutor-VIP ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคำเชิญทุกคำเชิญ ระงับผู้ใช้งาน หรือแก้ไขคำเชิญตามความเหมาะสมและดุลพินิจของTutor-VIP

 3. การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ Tutor-VIP แก่ผู้อื่นที่แนะนำมา ต้องเป็นข้อมูล official ของทาง Tutor-VIP เท่านั้น ห้ามนำแบรนด์ของTutor-VIP ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การให้ข้อมูลใด ๆ ต้องมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าสำคัญผิดต่อการให้บริการของ Tutor-VIP หรือกรณีอื่นใด

 4. ระยะเวลา : ยังไม่มีกำหนด

 5. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่รับผิดชอบภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องของตัวเอง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด เว้นแต่จะตกลงไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น 

  Tutor-VIP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ขอให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของTutor-VIP เป็นที่สิ้นสุด

  ผู้เชิญและผู้ถูกเชิญได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

  หมายเหตุ ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่สมัครมาใช้บริการจัดหาต่างๆกับทาง Tutor-VIP

  อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565