การขอค่าแนะนำคืนสำหรับติวเตอร์ Tutor VIP

การขอค่าแนะนำคืน ให้แจ้ง Admin ที่ไลน์ @admin.tutorvip เท่านั้น ไม่รับแจ้งช่องทางอื่น พร้อมบอกเหตุผลพร้อมทั้งรหัสงาน ชื่อบัญชี เลขบัญชี ธนาคาร จำนวนเงิน ( ออมทรัพย์เท่านั้น ) เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นรอTutor VIP ตรวจสอบ ภายใน24 ชั่วโมงหลังจากทำเรื่องขอคืน ทางTutor VIP จะตรวจสอบและแจ้งอนุมัติการขอคืนภายใน 48 ชม. (ยกเว้นไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ อาจใช้เวลามากกว่านั้น)

 • คืนค่าแนะนำ 72 ชม.นับจาก แจ้งเรื่อง เช่นส่งวันจันทร์ได้คืนไม่เกินวันพฤ (ยกเว้นไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ อาจใช้เวลามากกว่านั้น)
 • ส่งข้อมูลไม่ครบส่ง ทาง Tutor VIP จะไม่ตามเรื่อง ถือว่าติวเตอร์ไม่รอบคอบ
 • รับเรื่องแจ้งทางline @admin.tutorvip เท่านั้น
 • หากคืนล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่มาที่ไป
 • สามารถนำจำนวนเงินที่เหลือเป็นเครดิตในการรับงานต่อไปได้ ไม่สามารถเอาให้เพื่อนได้
 • เบอร์โทรที่แจ้ง ต้องตรงกับเบอร์ที่ใช้รับงาน ชื่อบัญชี ต้องตรงกับ ประวัติที่ติวเตอร์ให้มา หากไม่ตรงขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำ
 • กรณีให้ผู้ปกครองของท่านโทรมาทวงค่าแนะนำหรือแสดงกริยาไม่สมควร จะนำเข้า blacklist และดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะกฏกติกาข้อบังคับติวเตอร์ต้องอ่านและยอมรับก่อนรับงาน
 • กรณีติวเตอร์โวยวาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ถือว่าท่านไม่อ่านกฏกติกาของเราและไม่มีคุณสมบัติเป็นติวเตอร์ที่ดี เพราะจะเป็นติวเตอร์ที่ดีได้ต้องเป็นคนที่อ่านกฎกติกาก่อนรับงาน
 • กฎกติกานี้ใช้สำหรับ Tutor VIP
 • ห้ามมีการใส่ร้ายป้ายสี Tutor VIP หากพบเห็นจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
กรณีติวเตอร์ยกเลิกงานสอนเอง

กรณีติวเตอร์ยกเลิกงานสอนเอง “ไม่คืนค่าแนะนำทุกกรณี”

 • ดูรายละเอียดงานผิดพลาด ดูแผนที่ไม่ดี ติดเรียน ติดสอบ ติดธุระ ไปต่างประเทศ เวลาว่างไม่ตรง ผู้ปกครองของติวเตอร์ไม่อนุญาตให้ไปสอน ทำ Project ป่วย ญาติพี่น้องป่วย อุบัติเหตุ ฝนตกกะทันหัน อื่นๆ ( ไม่คืนค่าแนะนำ )
 • ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งทางสถาบัน ขออนุญาติ Blacklist
 • โทรแจ้งยกเลิกงานสอน ถ้าจะคืน คืนเงินเป็นเครดิตรับงานอื่นเท่านั้น (คืนหรือไม่คืนเป็นสิทธิขาดของทางสถาบันเท่านั้น)

กรณีติวเตอร์ไม่ได้ไปสอน โดนยกเลิกการสอน ( โดยสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากติวเตอร์ ) คืนค่าแนะนำเต็มจำนวน

 • กรณีโทรไปหาลูกค้า แล้วลูกค้าได้ติวเตอร์จากที่อื่นแล้ว
 • ลูกค้าเลื่อนการสอนเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ตกลงเริ่มเรียน ( ไม่ใช่วันโอนค่าแนะนำ )
 • ลูกค้าติดต่อไว้หลายที่ หากติวเตอร์ไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือก
 • ลูกค้าปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง โทรไม่รับสาย เลื่อน ติดธุระ ไปต่างจังหวัด เปลี่ยนเวลาสถานที่ หรือมีปัญหาใดๆ ขอให้ติวเตอร์โทรแจ้งสถาบัน หากเราตรวจสอบแล้วพบว่า ปัญหานั้นเป็นปัญหาของลูกค้า ( โดยสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากท่าน )
 • กรณี Tutor VIP ลงประกาศงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามเนื้องาน ลงสถานที่ผิด ลูกค้าเปลี่ยนสถานที่/วันเวลาภายหลัง

กรณีงานสอนถูกยกเลิก ( โดยสาเหตุเกิดขึ้นจากติวเตอร์) ไม่คืนค่าแนะนำหรือพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

 • กรณีติวเตอร์พูดไม่สุภาพไม่มีหางเสียง ไม่น่าฟัง น่ารำคาญ โทรจิก จนทำให้ลูกค้ายกเลิก
 • กรณีติวเตอร์ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา สถานที่ ไม่ตามประกาศหน้าเว็บไซต์
 • กรณีติวเตอร์ไม่สามารถส่งประวัติให้ลูกค้าและสถาบันได้ตามที่ร้องขอ
 • ติวเตอร์ไปสอนสาย แต่งกายไม่สุภาพ
 • กรณีลูกค้าหรือสถาบันไม่สามารถติดต่อติวเตอร์ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
 • หลังจากที่สถาบันให้ข้อมูลลูกค้ากับท่าน แต่ติวเตอร์ไม่โทรหาลูกค้า หรือโทรหาล่าช้า จนเป็นเหตุให้สถาบันอื่นส่งติวเตอร์ได้ก่อนหรือเป็นเหตุให้ลูกค้ายกเลิก เวลานับจากที่ส่งข้อมูลลูกค้าให้ ไม่คืนค่าแนะนำ
 • กรณีขอค่าเอกสารประกอบการสอน ค่าเดินทาง เพิ่มเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสถาบัน เพราะลูกค้าบางท่านไม่กล้าปฏิเสธ ถ้าไม่แจ้งกรณีงานมีปัญหาจากสาเหตุนี้ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำ
 • หากมีปัญหาเกิดขึ้น ท่านไม่โทรแจ้ง หรือแจ้งเรื่องเท็จ ไม่คืนค่าแนะนำ
 • กรณีติวเตอร์มีผลทำให้งานรหัสอื่นถูกยกเลิก เช่นบ้านนั้นเรียน 3 วิชา ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำและเรียกร้องค่าเสียหายตามค่าแนะนำของวิชานั้นๆ
 • กรณีติวเตอร์มีเหตุฉุกเฉิน ที่ทำให้ต้องเลื่อนเวลา ลาสอน ในวันนั้นๆ กรุณาติดต่อผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด เเละเเจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงเหตผลที่เกิดขึ้น หากไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ ให้รีบเเจ้งเราโดยทันที หากไม่เเจ้งทั้งผู้ปกครองเเละ/หรือ Tutor-VIP อันเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกงาน ทางสถาบันขออนุญาตพิจารณาไม่คืนค่าแนะนำ (อัปเดต)

ติวเตอร์ที่เข้าข่ายทุจริต ไม่คืนค่าแนะนำ

 • รับงานเอาไปขายต่อ หรือยกเลิกงานแล้วเอางานไปขายต่อ ไม่คืนค่าแนะนำ นำเข้าBlacklistและดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • เอางานไปให้เพื่อนสอนต่อ โดยไม่แจ้งให้สถาบันก่อนล่วงหน้า ไม่คืนค่าแนะนำและนำเข้าBlacklist
 • กรณีผู้ปกครองติดต่อมาภายหลังจากที่สถาบันคืนค่าแนะนำท่านแล้ว หากท่านไม่แจ้งถือว่าท่านทุจริต เพราะหากท่านไปแล้วท่านสอนไม่ดี( ผู้ปกครองโทรมาเปลี่ยน ) ติดต่อท่านไม่ได้ ( ผู้ปกครองโทรมาหาเรา ) ฯลฯ กรณีนี้ Tutor VIP อาจพิจารณาลดค่าแนะนำให้สำหรับผู้ที่มีประวัติที่ดี กรณีจับได้ภายหลัง ดำเนินคดีตามกฎหมายและนำเข้า Blacklist
 • แจ้งประวัติ ประสบการณ์ เท็จ ไม่คืนค่าแนะนำ นำเข้า Blacklist และดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • ลักขโมย รับเงินก่อนแล้วไม่ไปสอน ไม่คืนค่าแนะนำ นำเข้า Blacklist และ ดำเนินคดีตามกฏหมาย

กรณีติวเตอร์ไปสอนแล้วถูกยกเลิกงาน เราจะคืนเฉพาะส่วนต่างของงานให้

      

 • ไม่หักค่าเดินทาง ค่าเอกสารประกอบการสอน และค่าอื่นๆ
 • กรณีติวเตอร์แจ้งเรื่องเท็จแจ้งไม่หมด ขออนุญาตไม่คืนค่าแนะนำทั้งหมด
 • ติวเตอร์ไม่ส่งเอกสารในส่วนของลูกค้า ถ้าเราเช็คทีหลัง ไม่คืนค่าแนะนำ
 • ไปสอนแล้วทำไมคืนแค่ส่วนต่าง 
  • มันไม่ยุติธรรมสำหรับติวเตอร์ที่เหมือนต้องไปสอนฟรี
  • ไม่ยุติธรรมกับผู้เรียนเช่นกัน เพราะคงไม่มีใครอยากเรียนแค่ครั้งเดียว แต่ปัญหาคือ ท่านกับผู้เรียนอาจเข้ากันไม่ได้ผู้เรียนจึงยกเลิกไปเสมือนผู้เรียนก็เสียเงินฟรี
  • มันไม่ยุติธรรมกับทาง Tutor VIP เพราะถ้าเราส่งติวเตอร์ท่านอื่นไปอาจจะไม่เกิดปัญหานี้

ข้อปฏิบัติต่างๆ

 • หลังได้ข้อมูลผู้เรียน
  • หลังจากที่ท่านได้ข้อมูลผู้เรียนแล้ว ให้ท่านโทรหา ผู้เรียนทันทีภายใน 1ชั่วโมง ถ้าผู้เรียนไม่รับสายหรือไม่สะดวกหรือโอนเงินช่วงดึกให้ส่งเป็นข้อความแนะนำตัว กรณีติวเตอร์ได้เบอร์ไปแล้วโทรช้า แล้วโทรไปผู้เรียนได้ ติวเตอร์จากที่อื่นแล้ว เราจะนับเวลาที่ติวเตอร์สถาบันอื่นโทรไปและตรวจสอบ เวลา หากทางเราส่งติวเตอร์ไปก่อน แต่ทาง ติวเตอร์ไม่โทรหาผู้เรียน เราจะไม่คืนค่าแนะนำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • หลังจากท่านโทรหาผู้ปกครองแล้ว ให้แจ้งผลกับเราทันทีว่า ยืนยันงานกับผู้ปกครองเรียบร้อย นัดสอนกันวันไหน หากติดปัญหา Tutor VIP จะได้ช่วยเหลือ
  • หลังจากได้เบอร์ผู้เรียนแล้ว ให้ท่านคุยกับผู้ปกครอง ผู้เรียนเพื่อสร้างความสนิท สนม ถามชื่อ ถามลักษณะนิสัย จุดประสงค์ในการเรียนเป้าหมาย เนื้อหาวิชาที่เรียน แนะนำชื่อของท่าน สาขา มหาลัย ประสบการณ์ สอน วันเวลา และการเดินทางให้เรียบร้อย หากรายละเอียดวิชา วัน เวลา สถานที่ ราคาไม่เป็นไปตามตกลง ให้ท่านแจ้ง Tutor VIP ทันที
 • ก่อนทำการสอน
  • กรอกข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลสถาบัน แจ้งชื่อนามสกุลจริงประวัติการศึกษาให้ครบถ้วน หากแจ้งเท็จเราดำเนินคดีตามกฏหมาย
  • ส่วนของผู้เรียน เอกสารการสอนท่านต้องเตรียมเองทั้งหมด ก่อนนัดสอนควรโทรถามผู้ปกครองให้เรียบร้อย เช็คการแต่งกาย เช็คกลิ่นปาก กลิ่นตัว เผื่อเวลาการเดินทางให้ดี ก่อนทำการสอนให้ท่านยื่นเอกสารให้ผู้เรียน/หรือผู้ปกครอง หากตรวจสอบได้ว่าท่านไม่ส่ง เราจะไม่คืนค่าแนะนำกรณีงานมีปัญหา เอกสารที่ต้องส่งมีดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/นักศึกษาเพื่อยืนยันตัวตนท่านว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนั้นสาขานั้นจริง ( ถ้าท่านไม่สะดวกสามารถยืนให้ผู้เรียนดูและเก็บไว้ได้ )
  • Resume ของท่าน พร้อมระบุช่องทางติดต่อชัดเจน หลักๆควรเน้นผลงานประสบการณ์ต่างๆผลคะแนนต่างๆที่ท่านสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาที่ท่านสอน
  • เอกสารแสดงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางสถาบันในส่วนของผู้ปกครองภาคผนวก
 • ระหว่างทำการสอน
  • ห้ามเข้าไปดูเนื้อหาและรับเงินก่อน เนื้อหาสามารถขอดูโดยส่ง line/e-mail หรือโทรได้ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ควรมีการทดสอบก่อนที่จะเรียน
   เวลาที่เกินเล็กๆน้อยๆไม่ควรคิดเงินเพิ่ม วางแผนการสอนบริหารเวลาให้ดี ควรประเมินผู้เรียนโดยการสอบบ่อยๆหลังจากการสอน เวลาทดสอบ
   แนะนำให้ฝากกระดาษคำถามไว้ให้ผู้ปกครองลองคุมน้องสอบ จากนั้นให้ส่งผลมาให้ท่านประเมินในการวางแผนการสอนครั้งต่อไป
 • ภายหลังการสอน
  • นัดหมายครั้งต่อไปให้เรียบร้อย หากไม่มีการนัดหมายภายใน 1 – 2 สัปดาห์ ให้ทำการติดต่อแอดมิน TUTOR VIP หากขาดการติดต่อกับผู้ปกครองจะดำเนินการพิจารณาการคืนค่าแนะนำ