เรียนต่อป.โทที่เกาหลี เริ่มต้นอย่างไร?

เรียนต่อป.โทที่เกาหลี เริ่มต้นอย่างไร

     จากบทความก่อนที่ได้พูดถึงการเรียนต่อป.ตรีที่เกาหลีไป บทความนี้พี่ TUTOR VIP จะมาแนะนำการเรียนต่อป.โทในเกาหลีกันบ้างว่ามีแนวทางในการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? หวังว่าจะเป็นนประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่มีแพลนจะศึกษาต่อป.โท ที่เกาหลีนะ

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

เรียนต่อป.โทที่เกาหลี ดีอย่างไร

เรียนต่อป.โทที่เกาหลี ดีอย่างไร?

การเรียนต่อป.โทที่เกาหลี มีข้อดี เช่น 

 

1. ได้พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี: ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่มีความสำคัญในทางธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หากได้ภาษาเกาหลีก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคตมากขึ้นด้วย

2. ได้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลี: ประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ใดในโลก การได้มาเรียนต่อที่เกาหลีจะทำให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีได้โดยตรง

3. ผู้คนเป็นมิตร: เกาหลีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าผู้คนเป็นมิตร และค่อนข้างเปิดรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทำให้มีโอกาสได้สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ รวมไปถึงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเกาหลี และเพื่อนนักศึกษาจากนานาประเทศ

4. เป็น Hub ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี: เกาหลีเป็นประเทศเจ้าของแบรนด์นวัตกรรมที่มีชื่อเสียงในระดับโลก  เช่น LG และSamsung  อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสำคัญในการวิจัย การได้เรียนต่อปริญญาโทที่เกาหลีจึงเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์จริง

5. หลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก: หลักสูตรการศึกษาของประเทศเกาหลีจัดว่าอยู่ในแนวหน้าของเอเชีย โดยในปี 2023 มีมหาวิทยาลัยจากเกาหลีติด Top 100 ของโลกถึง 6 แห่ง 

อ้างอิงจาก: QS World University Rankings 2023: Top global universities

 

6. ค่าใช้จ่ายไม่สูง: ค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของเกาหลีถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ

7. ทุนการศึกษา: มีสถาบันการศึกษาในเกาหลีที่สนับสนุนทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก

8. โอกาสในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ: ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพทำให้หากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เกาหลีแล้ว ก็จะเป็นอีกใบเบิกทางที่ดีในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

เป็นต้น

เรียนต่อป.โทที่เกาหลี ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การเตรียมตัวเรียนปริญญาโทในเกาหลีมีหลากหลายขั้นตอน ดังนี้


 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจ 

ศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ตรงจุดก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี

 • สมัครเรียน และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้ว ต้องทำการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, คะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี เป็นต้น 

 • ยื่นขอวีซ่า 

เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้องนำใบตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศเกาหลีมาใช้ในการขอวีซ่าD-2-3 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่เว็บไซต์ของสถานทูตเกาหลีระบุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


 • ฝึกฝนภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีมีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลี จึงควรมีความรู้ภาษาเกาหลีในระดับพื้นฐานประมาณ TOPIK4 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี เพื่อให้ใช้ชีวิตและเรียนในเกาหลีได้อย่างราบรื่น


 • ศึกษาวัฒนธรรมเกาหลี

การรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีจะช่วยให้ปรับตัวกับวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างได้ง่ายและมีความสุขมากขึ้น น้อง ๆ จึงควรศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีมาบ้างก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษาและสถานทูตอยู่เสมอ

หมั่นติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน เพื่อให้ทราบเกณฑ์การคัดเลือกที่อาจมีการปรับเปลี่ยน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต โดยใช้ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือเพจในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

เรียนต่อป.โทที่เกาหลี ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง

ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง?

     การเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในเกาหลีมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักจะมีเกณฑ์ดังนี้

 

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี: โดยเอกสารต้องออกโดยสถาบันการศึกษา และเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี
  2. คะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK): ที่มีผลผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด โดยมากมักกำหนดที่ TOPIK4 หรือTOPIK5 อย่างไรก็ตามบางหลักสูตรอาจไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีแต่ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษแทน
  3. Statement of Purpose (SOP): เป็นการเขียนเรียงความแนะนำตัวเองถึงแรงบันดาลใจ และเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาและมหาวิทยาลัยที่สมัคร รวมถึงแผนการในอนาคตหลังเรียนจบ เน้นเขียนให้กระชับ ชัดเจนโดยทั่วไปจะมีความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า A4
  4. Letter of recommendation: จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ระดับปริญญาตรี หรือจากนายจ้างในองค์กรที่เคยร่วมงาน
  5. CV หรือ Resume: ใช้สำหรับบางสาขาที่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน เช่น สาขาMBA 

 

     อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยอาจต้องการเอกสารอื่น ๆ ด้วย น้อง ๆ สามารถตรวจสอบเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้จากช่องทางของสถาบันการศึกษาที่สนใจได้โดยตรง

เรียนต่อป.โทที่เกาหลี ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร?

     ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทในเกาหลีจะแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาและประเภทของมหาวิทยาลัย หากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน

     สำหรับค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปต่อปีสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท แบ่งเป็น

 

 • ค่าเทอม: 100,000-800,000 บาท/ปี
 • ค่าที่พัก: 10,000-17,000 บาท/เดือน
 • ค่าอาหาร: 10,000 บาท/เดือน

 

    ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ โดยค่าใช้จ่ายจะรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าที่พัก แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าประกันสุขภาพ, ค่าเดินทาง เป็นต้น


ที่มา: StudyinKorea

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่และกำลังสนใจไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศเกาหลีกันนะ

    ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่ติวภาษาเกาหลี หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็มาปรึกษาพี่ TUTOR VIP ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ


   บทความต่อไป TUTOR VIP จะมาแนะนำอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

 

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

 

สนใจเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/
 

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save