รวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “คณะจิตวิทยา”

คณะจิตวิทยา เรียนอะไรบ้าง

     สวัสดีทุกคน วันนี้ Tutor VIP จะมาแนะนำคณะและสาขาวิชาจิตวิทยา ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง, ใช้คะแนนอะไรยื่น รวมไปถึงอาชีพที่รองรับหลังเรียนจบ เพื่อให้น้องๆที่สนใจเตรียมตัวได้ตรงจุดยิ่งขึ้น มาทำความรู้จักคณะและสาขาจิตวิทยาไปพร้อมกันเลย!

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะจิตวิทยา เรียนอะไรบ้าง?

     สำหรับคณะและสาขาวิชาจิตวิทยาจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยจะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยา, จิตวิทยาทั่วไป, จิตวิทยาบุคคลิกภาพ, จิตวิทยาการรู้คิดและปัญญา เป็นต้น 

มีเนื้อหาการเรียน ตั้งแต่ปี 1-4 ดังนี้

 • ปี 1 จะเรียนวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และเรียนวิชาพื้นฐานของคณะ เช่น ชีววิทยาทั่วไป, จิตวิทยาทั่วไป, จิตวิทยาพัฒนาการ เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเรียนวิชาเนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะมากขึ้น เช่น จิตวิทยาสังคม, สุขภาพจิต, จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนเนื้อหาเฉพาะของสาขาที่ลงลึกขึ้น เช่น จิตวิทยาการรู้คิดและปัญญา, จิตวิทยาวัยรุ่น, จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น เป็นต้น
 • ปี 4 จะเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติมากขึ้น เช่น จิตวิทยาการทดลอง, การวินิจฉัยเด็กที่มีลักษณะพิเศษ, การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น

มีสาขาอะไรบ้าง?

     คณะและสาขาจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีจะไม่ได้แบ่งสาขาชัดเจน แต่สามารถเลือกลงวิชาเฉพาะด้านที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดในระดับปริญญาโทต่อไปได้ โดยมีกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้

 

 1. จิตวิทยาทั่วไป เรียนเกี่ยวกับ กระบวนการคิด และพฤติกรรมของมนุษย์โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์
 2. จิตวิทยาการศึกษา เรียนเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้, ระบบการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและสติปัญญาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ เป็นต้น
 3. จิตวิทยาคลินิก เรียนเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการวินิจฉัย ให้คำปรึกษา หรือบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางจิต เป็นต้น
 4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เรียนเกี่ยวกับ หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมมนุษย์ในที่ทำงาน เช่น การคัดเลือกบุคคลากร, การฝึกอบรม, การสื่อสารในองค์การ  เป็นต้น
 5. จิตวิทยาการปรึกษา เรียนเกี่ยวกับ การปรึกษาแบบกลุ่ม, การปรึกษาเชิงอาชีพ, การปรึกษาคู่และครอบครัว เพื่อนำความรู้ด้านจิตวิทยามาใช้ในการเข้าใจและแก้ไขปัญหาของตนและผู้อื่น เป็นต้น
 6. จิตวิทยาพัฒนาการ เรียนเกี่ยวกับ พัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย, จิตวิทยาทารกและวัยเด็ก, จิตวิทยาวัยรุ่น เพื่อนำความรู้ด้านจิตวิทยามาใช้ในการเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และความคิด เป็นต้น

      ทั้งนี้วิชาเฉพาะด้านที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

อาชีพที่รองรับหลังเรียนจบคณะและสาขาจิตวิทยา อาทิ

 • นักจิตวิทยาในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
 • นักวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์
 • บุคคลากรที่ทำงานด้านพัฒนาการมนุษย์
 • บุคคลากรฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักการตลาด
 • นักการสื่อสาร
 • อาจารย์

และอาชีพอื่น ๆ ในองค์กรรัฐ และเอกชนอีกมากมาย

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

     สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission คะแนนหลัก ๆ ที่ต้องใช้จะมี ดังนี้

 

รูปแบบที่ 1

 • A-Level คณิตศาสตร์1 (ประยุกต์), ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

 

รูปแบบที่ 2

 • A-Level สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์2 (พื้นฐาน) หรือ ภาษาที่ 3

 

      ในบางมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนวิชาอื่น ๆ ด้วย ดูเกณฑ์ของสาขา และม.ที่ต้องการก่อนสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สามารถค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย 


*อัปเดตล่าสุด สัดส่วนคะแนนของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับ Dek66 คลิก  (รายละเอียดอยู่หน้า 2)

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

        ปัจจุบันมีสถาบันทั้งรัฐ และเอกชนทั่วประเทศเปิดสอนคณะ และสาขาวิชาจิตวิทยา เช่น

 • คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่เล็งคณะและสาขาวิชาจิตวิทยาไว้นะ ใครเตรียมสอบเข้าจิตวิทยาอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะ ส่วนใครกำลังหาที่ติวก็มาปรึกษาพี่ Tutor VIP ได้นะครับ:)

บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

 

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

 

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะจิตวิทยา ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save