รู้จัก “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เรียนอะไรบ้าง? คะแนนที่ต้องใช้!

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     สวัสดีทุกคน วันนี้ Tutor VIP จะมาแนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะในฝันของน้องๆหลายคนว่าคณะนี้เรียนอะไรกันบ้าง ใช้คะแนนอะไรยื่นบ้าง รวมไปถึงอาชีพหลังเรียนจบ เพื่อให้น้องๆรู้จักคณะนี้ดียิ่งขึ้น ใครอยากเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ห้ามพลาด!

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีทั้งหลักสูตรแบบ 4 ปี และ 5 ปี โดยที่หลักสูตร 5 ปี หลังเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตโดยตรง ต่างจากหลักสูตร 4 ปี ที่เนื้อหาการเรียนจะเน้นบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ มากกว่า 

     สำหรับวิชาที่เรียนจะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ, หลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรม, ฟิสิกส์ประยุกต์, ทฤษฎีการออกแบบ เป็นต้น 

 

สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปี 1-5 จะมีเนื้อหาการเรียน ดังนี้

 

 • ปี 1 จะเรียนวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และเรียนวิชาพื้นฐานของคณะ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ, หลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรม, ปฏิบัติการออกแบบ เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเรียนวิชาเนื้อหาในสาขามากขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนเนื้อหาเฉพาะของสาขาที่ลงลึกขึ้น เช่น การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม, จิตวิทยาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม, สถาปัตยกรรมกับภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น
 • ปี 4 จะเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติมากขึ้น เช่น การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม, หัวข้อคัดสรรทางสถาปัตยกรรม, ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 • ปี 5 จะเน้นเรียนเชิงปฏิบัติ มีฝึกงาน และทำโปรเจคจบ วิชาที่เรียน เช่น ฝึกงานสถาปัตยกรรม, สถาปัตยนิพนธ์, สัมมนาสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

มีสาขาอะไรบ้าง?

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบ่งเป็นสาขาวิชา ดังนี้ (อาจใช้ชื่อแตกต่างกันตามหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษา)

 1. สาขาสถาปัตยกรรม เรียนเกี่ยวกับ หลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรม, การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม, ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เรียนเกี่ยวกับ การเขียนแบบและแสดงแบบสถาปัตยกรรมภายใน, การยศาสตร์เพื่อการออกแบบภายใน, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 3. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม เรียนเกี่ยวกับ กลศาสตร์โครงสร้างสถาปัตยกรรม, การสำรวจพื้นที่กับงานภูมิสถาปัตยกรรม, งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น
 4. สาขาการผังเมือง เรียนเกี่ยวกับ การตั้งถิ่นฐานมนุษย์, การวางผังพัฒนาเมือง, การบริหารจัดการเมือง  เป็นต้น
 5. สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์, สีกับกระแสความรู้สึก, การทดลองเทคโนโลยีสำหรับงานออกแบบ เป็นต้น

      ทั้งนี้สาขาวิชาที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

      อาชีพที่รองรับหลังเรียนจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ

 • สถาปนิก
 • ภูมิสถาปนิก
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • นักบริหารธุรกิจ
 • นักผังเมือง
 • นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
 • นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • ประกอบอาชีพอิสระ
 • อาจารย์

และอาชีพอื่น ๆ ในองค์กรรัฐ และเอกชนอีกมากมาย

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

      สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission คะแนนหลัก ๆ ที่ต้องใช้จะมี ดังนี้

 • TGAT 
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
 • A-Level คณิตศาสตร์1 (ประยุกต์), ฟิสิกส์, ภาษาอังกฤษ

 

      ในบางมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนวิชาอื่น ๆ ด้วย ดูเกณฑ์ของสาขา และม.ที่ต้องการก่อนสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สามารถค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย 


*อัปเดตล่าสุด สัดส่วนคะแนนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับ Dek66 คลิก  (รายละเอียดอยู่หน้า 6)

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

     ปัจจุบันมีสถาบันทั้งรัฐ และเอกชนทั่วประเทศเปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่น

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่เล็งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไว้นะ ใครเตรียมสอบเข้าคณะนี้อยู่ก็ขอให้โชคดี ส่วนใครกำลังหาที่ติวก็มาปรึกษาพี่ Tutor VIP ได้นะครับ:)

บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

 

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

 

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save