เรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ เริ่มต้นอย่างไร?

เรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ เริ่มต้นอย่างไร

     หากพูดถึงการไปเรียนต่อป.ตรีที่ต่างประเทศแล้ว “ประเทศอังกฤษ” น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่น้อง ๆ คนนึกถึง ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพด้านวิชาการที่สะสมมายาวนาน ในบทความนี้พี่ TUTOR VIP จึงตั้งใจมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อป.ตรี ที่อังกฤษให้มากขึ้น

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

เรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ ดีอย่างไร

เรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ ดีอย่างไร?

การเรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ มีข้อดี เช่น 

 

 1. มีมาตรฐานการศึกษาสูง: ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษจัดอยู่ในแนวหน้าของโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Top 10 ของโลกหลายแห่ง  และหลักสูตรการเรียนมีความเข้มข้นทางวิชาการซึ่งหล่อหลอมให้ผู้เรียนเรียนจบออกมาอย่างมีคุณภาพ
 2. สังคมมีความหลากหลายและเปิดกว้าง: อังกฤษเป็นประเทศที่มีนักศึกษาจากทั่วโลกให้ความสนใจมาเรียน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนร่วมชั้นจากนานาประเทศ ได้เจอวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีวิธีการมองโลกแบบสากลมากขึ้น
 3. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษจึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ห้อมล้อมด้วยเจ้าของภาษาจริง ๆ
 4. ได้เปิดโลกกว้าง: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีโบราณสถานที่สวยงามหลายแห่ง อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
 5. ได้พัฒนาตัวเอง: การเรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้เชิงวิชาการ, ทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง
 6. โอกาสในการร่วมงานกับองค์กรระดับโลก: คุณภาพการศึกษาของประเทศอังกฤษเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ทำให้หากจบการศึกษาจากอังกฤษแล้ว โอกาสในการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลกจะเปิดกว้างขึ้นด้วย

เป็นต้น

เรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การเตรียมตัวเรียนปริญญาตรีในอังกฤษมีหลากหลายขั้นตอน ดังนี้


 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจ 

ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อให้สามารถเตรียมตัวได้ตรงจุดก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

 • สมัครเรียน และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้ว ต้องทำการสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย, คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 • ยื่นขอวีซ่า 

เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วจะต้องนำใบตอบรับ (CAS: Confirmation of Acceptance of Studies) จากสถานศึกษาในอังกฤษมาใช้ในการขอวีซ่า โดยปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่เว็บไซต์ของสถานทูตอังกฤษระบุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 • วางแผนค่าใช้จ่าย

การเรียนปริญญาตรีในอังกฤษมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นควรเตรียมตัวทางการเงินโดยคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เช่น ค่าเทอม, ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต เพื่อวางแผนการเงินให้เหมาะสม

 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการศึกษาและสถานทูตอยู่เสมอ

หมั่นติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน เพื่อให้ทราบเกณฑ์การคัดเลือกที่อาจมีการปรับเปลี่ยน รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต โดยใช้ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือเพจในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

เรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง

ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง?

    การเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีในอังกฤษมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักจะมีเกณฑ์ดังนี้

 

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น GED: โดยเอกสารต้องออกโดยสถาบันการศึกษา และเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
 2. คะแนน IELTS แบบ UKVI: ที่มีผลผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันการศึกษากำหนด
 3. Statement of Purpose (SOP): เป็นการเขียนเรียงความแนะนำตัวเองถึงแรงบันดาลใจ และเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาและมหาวิทยาลัยที่สมัคร รวมถึงแผนการในอนาคตหลังเรียนจบ โดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ 1-2 หน้า A4
 4. Letter of recommendation: จดหมายแนะนำตัวจากคุณครูที่เคยสอนน้อง ๆ

 

     อย่างไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยอาจต้องการคะแนนสอบอื่น ๆ ด้วย น้อง ๆ สามารถตรวจสอบเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้จากช่องทางของสถาบันการศึกษาที่สนใจได้โดยตรง

เรียนต่อป.ตรีที่อังกฤษ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร?

     ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาตรีในอังกฤษจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่เลือกเรียน ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาท แบ่งเป็น

 

 • ค่าเทอม: 10,000-38,000 ปอนด์/ปี
 • ค่าที่พัก: 400-800 ปอนด์/เดือน
 • ค่าอาหาร: 200-300 ปอนด์/เดือน
 • ค่าอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม: 100-200 ปอนด์/ปี
 • ค่าเดินทาง: 100-200 ปอนด์/เดือน
 • ค่าประกันสุขภาพ: 100-200 ปอนด์/ปี

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น โดยค่าใช้จ่ายจะรวมถึงค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าจิปาถะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่และกำลังสนใจไปเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษกันนะ

    ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่ติว หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็มาปรึกษาพี่ TUTOR VIP ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ


   บทความต่อไป TUTOR VIP จะมาแนะนำอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

 

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

 

สนใจเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/
 

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save