เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ เริ่มต้นอย่างไร?

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ เริ่มต้นอย่างไร

“ประเทศอังกฤษ” เป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของการไปศึกษาต่อของนักเรียนจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับโลก ในบทความนี้พี่ TUTOR VIP จึงจะมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้น้อง ๆ ที่สนใจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษให้มากขึ้น

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษดีอย่างไร

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ ดีอย่างไร?

    การเรียนต่อมัธยมศึกษาที่อังกฤษเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น 

 

 1. เป็นประเทศต้นแบบการศึกษาในนานาประเทศ: ประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศต้นแบบด้านการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ระบบโรงเรียนในสวิสเซอร์แลนด์, แคนาดา, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ล้วนนำรูปแบบโรงเรียนของประเทศอังกฤษมาใช้ ซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างผู้เรียนให้มีวินัย ให้เกียรติผู้อื่น และเคารพผู้ใหญ่
 2. มีมาตรฐานการศึกษาสูง: ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษจัดอยู่ในแนวหน้าของโลก  หลักสูตรมีความเข้มข้นทางวิชาการซึ่งหล่อหลอมให้ผู้เรียนเรียนจบอย่างมีคุณภาพ
 3. สังคมมีความหลากหลายและเปิดกว้าง: อังกฤษเป็นประเทศที่มีนักเรียนจากทั่วโลกให้ความสนใจมาเรียน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนร่วมชั้นจากนานาประเทศ ได้เจอวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีวิธีการมองโลกแบบสากลมากขึ้น
 4. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ: การเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก
 5. ได้เปิดโลกกว้าง: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีโบราณสถานที่สวยงามหลายแห่ง อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
 6. ได้พัฒนาตัวเอง: การเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้เชิงวิชาการ, ทักษะการแก้ปัญหา, ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง
 7. โอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก: คุณภาพการศึกษาของประเทศอังกฤษเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ทำให้หากจบการศึกษาระดับมัธยมจากอังกฤษแล้ว โอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกจะเปิดกว้างขึ้น

เป็นต้น

ระบบการศึกษาในอังกฤษเป็นอย่างไร

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ เป็นอย่างไร?

    ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษเป็นระบบการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้รู้ลึกรู้จริงในวิชาที่สนใจ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากระบบของอเมริกา โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 

 1. การศึกษาภาคบังคับ: ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 1-11)
 2. การศึกษาระดับ Further Education:  มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 12-13)
 3. การศึกษาระดับ Higher Education: มหาวิทยาลัย 

 

    โดยโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนจากต่างชาติในอังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเอกชน แบ่งประเภทโรงเรียนได้ ดังนี้

 

 1. โรงเรียนประจำ (Traditional Boarding School) เป็นโรงเรียนที่มักมีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนาน สัดส่วนนักเรียนชาวอังกฤษจะมากกว่านักเรียนต่างชาติ
 2. International College มีทั้งแบบเป็นโรงเรียนประจำ และแบบไปกลับ สัดส่วนนักเรียนต่างชาติจะมากกว่า Traditional Boarding School
 3. International Study Center เป็นโรงเรียนสำหรับเตรียมความพร้อมให้นักเรียนต่างชาติเพื่อให้สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนแบบ Traditional Boarding School และ International College ต่อไปได้
 4. Public School โรงเรียนรัฐบาล จุดเด่นคือมีค่าเล่าเรียนถูกกว่าโรงเรียนในข้อด้านบนทั้ง 3 แบบ แต่จำนวนโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติจะมีน้อยกว่า
หลักสูตรการเรียนต่อมีอะไรบ้าง

หลักสูตรการเรียนต่อ มีอะไรบ้าง?

     หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของประเทศอังกฤษจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

 

1.ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ดังนี้

 • Key Stage 3 (Year 7-9) เป็นระดับที่นักเรียนต่างชาติมักมาเริ่มต้นเรียนที่อังกฤษ
 • Key Stage 4 (Year 10-11) หลังจบการศึกษาในระดับนี้แล้วจะได้รับวุฒิ General Certificate of Secondary Education (GCSE)

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Further Education) แบ่งแผนการเรียนเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 • สายสามัญ (Academic Qualification) เป็นแผนการเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งทำการสอนในหลักสูตรที่เรียกว่า A-Level หลังจบการศึกษาในระบบ A-Level แล้ว จะได้รับวุฒิGeneral Certificate of Education (GCE) ใช้นำไปยื่นศึกษาต่อได้
 • สายวิชาชีพ (Vocational Qualification) เป็นแผนการเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นเรียนวิชาด้านปฏิบัติ หลักสูตรสำหรับแผนการเรียนนี้จะเรียกว่า BTEC ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำวุฒิไปยื่นศึกษาต่อได้เช่นกัน แต่มหาวิทยาลัยที่รับจะมีจำนวนน้อยกว่า A-Level
เรียนที่อังกฤษมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

การไปเรียนต่อที่อังกฤษ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

    การไปเรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นเนื่องจากนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกเรียนได้เฉพาะโรงเรียนเอกชน อีกทั้งบางโรงเรียนยังต้องการให้จัดหา Guardian เพื่อเป็นตัวแทนผู้ปกครองขณะที่น้อง ๆ เรียนที่อังกฤษอีกด้วย โดยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะมี ค่าเทอม, ค่าที่พัก, ค่า Guardian Fee, ค่าโฮสต์, ค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ เป็นต้น โดยทั่วไปโรงเรียนเอกชนในอังกฤษจะมีค่าเล่าเรียนประมาณ 10,000-38,000 ปอนด์/ปี หรือประมาณปีละ 425,000 – 1,617,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

     อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของได้โดยติดต่อโรงเรียนที่สนใจได้โดยตรง

ตัวอย่างโรงเรียนที่นิยมในอังกฤษ

ตัวอย่างโรงเรียนที่นิยมในอังกฤษ

    โรงเรียนเอกชนหลายแห่งมีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีมาตรฐานทางวิชาการสูง โดยผลการจัดอันดับโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดวัดจากคะแนนสอบ โดย ukguardianship มีดังนี้

 

  1. Cardiff Sixth Form College 
  2. King’s College School (KCS) 
  3. Guildford High School 
  4. Westminster School 
  5. Oxford International College 
  6. King Edward VI High School for Girls 
  7. City of London School 
  8. Wycombe Abbey 
  9. Brighton College
  10. Magdalen College School

    สามารถดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

  

  โรงเรียนข้างต้นล้วนเป็นโรงเรียนยอดนิยมในหมู่นักเรียนต่างชาติ หากน้อง ๆ กำลังอยู่ในช่วงลังเลว่าจะเลือกไปเรียนที่ไหนดี สามารถดูรายชื่อโรงเรียนด้านบนประกอบการตัดสินใจได้นะ

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษต้องเตรียมตัวอย่างไร

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องสอบอะไรบ้าง?

    การเตรียมตัวสำหรับการไปเรียนมัธยมที่อังกฤษนั้นมีหลายอย่างที่ควรพิจารณา ดังนี้

 • ค้นหาโรงเรียนที่ใช่: โดยพิจารณาจากหลักสูตร, ค่าใช้จ่าย, และทำเลที่ตั้งของโรงเรียน
 • ทักษะภาษาอังกฤษ: ควรเตรียมตัวให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษให้มากที่สุด ไม่เฉพาะภาษาในชีวิตประจำวัน แต่รวมไปถึง Academic English ด้วย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียน
 • เนื้อหาการเรียน: ก่อนไปเรียนที่อังกฤษน้อง ๆ ควรลองหาตำราเรียนของประเทศอังกฤษมาอ่าน และลองทำข้อสอบดู เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในเนื้อหา และคำศัพท์ที่ใช้ในแต่ละรายวิชา
 • เอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า: การจะไปเรียนต่อระดับมัธยมที่อังกฤษจะต้องมี UK Student Visa โดยมีเอกสารที่จำเป็น อาทิ หนังสือเดินทาง, เอกสารตอบรับเข้าศึกษา, และ Bank Statement เป็นต้น
เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ ทำ visa ยากไหม

การไปเรียนต่ออังกฤษ ทำ visa ยากไหม?

    การทำวีซ่าไปเรียนต่อที่อังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเอกสารที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การยื่นวีซ่าเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยประเภทวีซ่าที่ต้องขอคือ UK Student Visa ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่อังกฤษ โดยขั้นตอนการขอยื่น UK Student Visa แบบระยะยาว (เกิน 6 เดือน) มี ดังนี้

 1. สมัครเรียนและได้รับเอกสารตอบรับเข้าศึกษา (CAS: Confirmation of Acceptance of Studies) จากโรงเรียนแล้ว 
 2. เมื่อได้รับใบ CAS แล้ว สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ ที่นี่ สามารถยื่นได้นานสูงสุดก่อนเรื่มเรียน 6 เดือน โดยมีค่าธรรมเนียมวีซ่า 363 ปอนด์ (ต้องมีหนังสือเดินทาง)
 3. หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าประกันสุขภาพ (Immigration Health Surcharge) 470 ปอนด์ เพื่อให้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลขณะที่เรียนที่อังกฤษ
 4. ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีผลรับรองระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละโรงเรียน)
 5. เอกสาร Bank Statement (ของผู้ปกครอง หรือสปอนเซอร์)

    โดยหลังจากยื่นขอวีซ่าแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ

เรียนต่อมัธยมที่อังกฤษ ไปเองได้ไหม หรือ ต้องขอทุนไหม

สามารถไปเองได้ไหม หรือ ต้องมีคนพาไป หรือ ต้องขอทุนไหม?

     น้อง ๆ สามารถไปเรียนมัธยมที่อังกฤษเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคนพาไป อย่างไรก็ตามในการเรียนระดับมัธยม บางโรงเรียนอาจให้น้อง ๆ ต้องจัดหา Guardian ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองในขณะที่อยู่ที่อังกฤษด้วย อีกทั้งในช่วงปิดเทอมหากน้อง ๆ ไม่ได้กลับประเทศไทย ก็จำเป็นจะต้องจัดหา Host Family เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยในช่วงปิดเทอมอีกด้วย

    ในส่วนของทุนการศึกษา การไปเรียนมัธยมที่อังกฤษหากมีสปอร์เซอร์ที่รับผิดชอบค่าการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่อังกฤษได้ก็สามารถไปเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องขอทุน 

    กรณีที่ไม่มีสปอนเซอร์ในปัจจุบันมีทุนสนับสนุนทั้งจากโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ ให้กับนักเรียนต่างชาติที่สนใจไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมในอังกฤษ เช่น

 

 • The Jack Petchey Foundation’s Awards for All
 • The British Council’s Chevening Scholarships
 • The Rotary Foundation’s Ambassadorial Scholarships
 • The Gates Cambridge Scholarships 

เป็นต้น

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่และกำลังสนใจไปเรียนต่อมัธยมที่อังกฤษกันนะ

    ส่วนน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่ติว หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็มาปรึกษาพี่ TUTOR VIP ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ


   บทความต่อไป TUTOR VIP จะมาแนะนำอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

 

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

 

สนใจเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศตัวต่อตัว เพื่อเตรียมตัวไปเรียนแลกเปลี่ยน ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/
 

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save